ANUNŢ –  Asistent II la Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare

 ANUNŢ

Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 02.04.2018, orele 10.00, în Clubul unităţii, examen scris de promovare a personalului civil contractual în trepta profesională imediat superioară:

 Asistent II la Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare

TEMATICA

 

  1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
  2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
  3. Reguli generale de securitate pirotehnică
  4. Consemne de securitate pirotehnică
  5. Cauze posibile de explozie şi protecţia împotriva declanşării accidentale a exploziei substanţelor explozive
  6. Clasificarea metodelor de analiză chimică şi fizico-chimică
  7. Reacţii chimice şi reactivi chimici – Clasificare reactivi chimici, reguli de siguranţă şi incompatibilităţi tipice
 1. Principii de sinteză în domeniul explozivilor de uz militar
 2. Sinteza explozivului plastic pe bază de RDX
  1. Verificarea funcţionării muniţiilor de resort CBRN în condiţii de păstrare îndelungată – Lumânare fumigenă LF-12

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 1. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006
 2. L307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor
 1. Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirotehnică”,
 2. Lt.col.conf.univ.dr.ing. Doru-Adrian GOGA, Mr. ing. Radu DUMITRESCU, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8936-80-5
 3. Manualul laborantului chimist”, Vlănţoiu Gh. şi colab., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1969
 4. “Tehnica lucrărilor de laborator”, Mironescu M., Tutoveanu A., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
 5. IL-03-01 – Obţinerea explozivilor plastici şi elastici pe instalaţie pilot.

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02512/C BUCUREŞTI, ASTĂZI …………., ORA …………. .

         OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE

 

         ..

                  

         SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL

        

         ..

                  

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *