• Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru:
  • Sisteme informatice şi de comunicaţii;
  • Sisteme integrate de securitate;
  • Algoritmi, module şi sisteme criptografice;
  • Testare-evaluare în domeniile:
  • Echipamente şi sisteme informatice şi de comunicaţii;
  • TEMPEST;
  • Sisteme integrate de securitate;
  • Algoritmi, module şi sisteme criptografice;
  • Dezvoltare software
  • Cercetare, proiectare, realizare, testare, mentenanţă, achiziţie sisteme criptografice