DOMENII DE ACTIVITATE

 • Cercetare-dezvoltare, testare şi evaluare de dezvoltare
  • Sisteme integrate de securitate pentru obiective militare
  • Securitatea emisiilor – domeniul EMSEC – caracterizarea TEMPEST a echipamentelor
  • Compatibilitate electromagnetică
  • Modelare şi simulare numerică în domeniul EMSEC/CEM
  • Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (TIC) – proiectarea arhitecturilor şi elaborarea de studiilor tehnice/de concept, pentru sisteme C4I
  • Sisteme de comunicaţii – Testare şi evaluare de dezvoltare
  • Module, produselor şi sisteme criptogafice (dezvoltare hardware şi software)
  • Instrumente software/hardware proprii pentru suportul activităţilor de testare-evaluare a modulelor, produselor, sistemelor şi primitivelor criptogafice
  • Matematică – cercetarea aparatului matematic şi implementarea software/hardware a primitivelor criptografice

 

 • Proiectare
  • Sisteme integrate de securitate pentru obiective militare
  • Web design

 

 • Microproducţie şi mentenanţă.
  • Microproducţie şi mentenanţă sisteme criptografice (electronică)
  • Execuţie subansambluri pentru modele experimentale şi prototipuri (mecanică)

 

 • Testări şi evaluări specializate (prestări servicii)
  • caracterizarea TEMPEST a echipamentelor
  • măsurători de compatibilitate electromagnetică la nivel echipament sau sistem
  • măsurători de parametri ai circuitelor și dispozitivelor RF
  • testarea-evaluarea de securitate a modulelor, produselor şi sistemelor criptogafice
  • testarea-evaluarea primitivelor criptografice
  • analiza legăturilor radioreleu pentru beneficiari din MApN

 

 • Elaborare specificaţii de achiziţie
  • Elaborarea de specificaţii de achiziţie pentru echipamente şi sisteme TIC

 

 • Consultanţă tehnică
  • Participarea în comisii de experţi tehnici
  • Participarea în comisii de omologare pentru sisteme TIC
  • Consultanţă tehnică acordată categoriilor de forţe pentru menţinerea în exploatare a tehnicii TIC din dotarea acestora