Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei, în data de 16.03.2017, ora 10:00, un examen de promovare în grade profesionale pentru postul de referent de specialitate gr. III din Secţia Specificaţii Tehnice, Planificare şi Marketing

Bibliografie

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale, nr. M9 din 06.02.2013, privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii;
 3. Legea  nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Procedura operaţională privind elaborarea, avizarea şi aprobarea specificaţiilor tehnice şi a fişelor de produs pentru achiziţii.

 

Tematică

 1. Legea 500/2002 privind finanţele publice
  1. Cap. I - Dispoziţii generale;
  2. Cap. II, secţiunea 1 - Principii şi reguli bugetare.
 2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii
  1. Titlul II, cap. III - Modificarea contractului individual de muncă;
  2. Titlul II, cap. IV - Suspendarea contractului individual de muncă;
  3. Titlul II, cap. V - Încetarea contractului individual de muncă;
  4. Titlul II, cap. V, secţiunea a 6-a - Dreptul la preaviz;
  5. Titlul II, cap. V, secţiunea a 8-a - Demisia;
  6. Titlul II, cap. VI - Contractul individual de muncă pe durată determinată;
  7. Titlul IV, cap. I - Salarizarea - Dispoziţii generale.
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale, nr. M9 din 06.02.2013, privind aprobarea normelor pentru protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
  1. Cap. I, secţiunea a 3-a - Accesul la informaţii clasificate;
  2. Cap. III, secţiunea a 2-a - Zone de securitate;
  3. Cap. III, secţiunea a 4-a - Controlul accesului;
  4. Cap. IV, secţiunea a 5-a - Condiţii de păstrare;
  5. Cap. IV, secţiunea 1- Protecţia documentelor clasificate - Dispoziţii generale;
  6. Cap. IV, secţiunea a 2-a - Protecţia documentelor clasificate - Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate.
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
  1. Cap. I, secţiunea 1 - Obiect, scop şi principii;
  2. Cap. III, secţiunea 1 - Modalităţi de atribuire - Procedurile de atribuire şi paragrafele 1-3;
  3. Cap. IV, secţiunea a 14-a - Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire.
 5. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
  1. Cap. II, secţiunea a 4-a, paragraful 1 - Documentaţia de atribuire - Consideraţii generale;
  2. Cap. III, secţiunea a 5-a, paragraful 8 - Derularea procedurilor - procedura simplificată.

 

   

News  

Loading feeds...
   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.