Print

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie, de referent debutant la Compartimentul documente clasificate din comandamentul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1 Cazacu Mirela-Florentina Admis -
2 Colea Diana-Cristina Admis -
3 Vlad Ionela Crenguţa Admis -

Candidaţii ale căror dosare au fost „admis” vor susţine proba scrisă în data de 13.06.2017, ora 11.00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 06.06.2017, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt.maj. Dumitru Elena, 021/4233058 int.258/144.)