CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

·      Testarea şi evaluarea în zbor a avionului IAR 99 Şoim în scopul certificării pentru tragere aer-aer cu tunul de bord;

·      Monitorizarea comportării structurale a aeronavelor şi evaluarea impactului duratei ciclului de viaţă asupra performanţelor operaţionale şi a caracteristicilor tehnice;

·      Testarea şi evaluarea în zbor în scopul validării configuraţiilor fizice şi funcţionale şi certificarea sistemelor tip ţintă aeriană destinate antrenamentului personalului pentru tragerile  aer-aer şi sol-aer;

·      Evaluarea obiectivă a duratei de viaţă a rachetelor antiaeriane;

·      Testarea şi evaluarea dinamică a muniţiilor echipate cu sistem de autodirijare semi-activă laser;

·      Monitorizarea complexă în timp real a eficacităţii acţiunilor de luptă aer-sol pe timpul aplicaţiilor categoriilor de forţe armate;

Realizarea şi validarea unui sistem de protecţie balistică destinat elicopterelor de luptă

 • Testarea şi evaluarea în vederea certificării aeronavelor noi sau modernizate, militare şi civile;
 • Testarea şi evaluarea în vederea certificării echipamentelor de aviaţie;
 • Testarea şi evaluarea, la sol şi în zbor pentru omologarea armamentului, muniţiei de aviaţie şi a configuraţiilor de înarmare a aeronavelor;
 • Încercări în zbor pentru determinarea performanţelor, calităţilor de zbor, anvelopei de zbor, separarii acrosajelor de aeronave, vibratiilor aeronavelor militare şi civile;
 • Zboruri de casă a aeronavelor ieşite din fabricaţie/reparaţie;
 • Zboruri demonstrative în scopul prezentării aeronavelor la saloanele aeronautice şi mitingurile de aviaţie;
 • Servicii de prelucrare avansata a imaginilor video în scopul determinării anvelopelor de lansare a aeronavelor echipate cu diverse categorii de armament şi muniţii;
 • Măsurători la sol şi în zbor a unei game largi de parametri aeromecanici, electrici, biologici, utilizând sisteme digitale de ultimă generaţie;
 • Dezvoltarea de pachete software pentru achiziţia, prelucrarea în timp real sau postprelucrarea parametrilor fizici;
 • Determinarea prin încercări în zbor a caracteristicilor de vibraţii  şi  a celor din domeniul aeroelasticitatii;
 • Testare şi evaluare de acceptanţă la sol şi în zbor a produselor aeronautice în cadrul derulării programelor de achiziţie;
 • Cântărirea aeronavelor si deteerminarea variatiei pozitiei Centrului de Greutate;
 • Modelări şi simulări în domeniul aeronautic;
 • Măsurători de precizie a parametrilor de zbor, utilizând aparatura GPS şi DGPS.

 

   

News  

Loading feeds...
   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.