CTECŞA are capacitatea, competenţa şi capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, conform certificatului nr. 108 emis de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat

CTECŞA este membru cu drepturi depline al Asociaţiei Române pentru Calitate ARC (Nr. Document)

 CTECŞA este membru afiliat al European Organization for Quality EOQ (Nr. Document)

Secţia de Cercetare Ştiinţifică a Sistemelor Militare la Acţiunea Factorilor de Mediu

A fost certificată de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR cu Certificatul de acreditare nr. LI 711/06.10.2008 să efectueze activităţi de încercări.

 

 

CERTIFICATUL DE ACREDITARE NR. LI 711

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.