·           CTECŞSIC este acreditat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru testarea şi evaluarea algoritmilor criptografici, a modulelor criptografice şi a sistemelor criptografice , cu certificatul seria AD nr. 0006, valabil pentru perioada 04.04.2008 – 03.04.2011.

·           CTECŞSIC este acreditat pentru a efectua evaluarea TEMPEST a echipamentelor electronice din cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii care vor vehicula informaţii clasificate secret de stat sau echivalente.

Activităţile menţionate se desfăşoară pentru structurile sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi la solicitarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

Acreditarea este valabilă până în 10.12.2012, conform Certificatului de acreditare seria AD nr. 0010.

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.