Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare organizează examen de promovare în grade /trepte profesionale pentru personal civil contractual încadrat la Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică al Agenţiei 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie, de referent debutant la Compartimentul documente clasificate din comandamentul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în trepte profesionale pentru postul de referent de specialitate, gr. III din Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică

Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în trepte profesionale pentru postul de referent de specialitate, gr. III din secţia Specificaţii Tehnice, Planificare şi Marketing

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei, în data de 15.03.2017, ora 10:00, un examen de promovare în grade profesionale pentru postul de referent de specialitate gr. III din Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.