Tipărire

Unitatea militară 02512 Bucureşti organizează la sediul instituţiei, în data de 15.03.2017, ora 10:00, un examen de promovare în grade profesionale pentru postul de referent de specialitate gr. III din Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică

Bibliografie

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 -  Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013  privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa  Guvernului  nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii;
 5. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 6. Hotărârea Guvernului  nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale  nr. M25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat;
 8. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 9. Legea  nr. 500/2002 privind finanţele publice.

 

Tematică

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 - Legea arhivelor naţionale
  1. Cap. I - Dispoziţii generale;
  2. Cap. III - Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
  3. Cap. IV - Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
  4. Cap. V - Personalul arhivelor
 2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii
  1. Titlul II, cap. III - Modificarea contractului individual de muncă;
  2. Titlul II, cap. IV - Suspendarea contractului individual de muncă;
  3. Titlul II, cap. V - Încetarea contractului individual de muncă;
  4. Titlul II, cap. V,  secţiunea a 6-a - Dreptul la preaviz;
  5. Titlul II, cap. V, secţiunea a 8-a - Demisia;
  6. Titlul II, cap. VI - Contractul individual de muncă pe durată determinată;
  7. Titlul IV, cap. I - Salarizarea - Dispoziţii generale
 3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
  1. Cap. I - Dispoziţii generale;
  2. Cap. II, secţiunea 1 - Pensia de serviciu;
  3. Cap. II, secţiunea a 4-a - Indexarea şi actualizarea pensiilor;
  4. Cap. II, secţiunea a 5-a - Stabilirea şi plata pensiilor;
  5. Cap. IV - Casele de pensii sectoriale;
  6. Cap. VIII - Dispoziţii finale.
 4. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale 9 / 06.02.2013 privind  aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
  1. Cap. I, secţiunea a 3-a - Accesul la informaţii clasificate;
  2. Cap. III, secţiunea a 2-a - Zone de securitate;
  3. Cap. III, secţiunea a 4-a - Controlul accesului;
  4. Cap. IV, secţiunea a 5-a - Condiţii de păstrare;
  5. Cap. IV, secţiunea 1 - Protecţia documentelor clasificate - Dispoziţii generale;
  6. Cap. IV, secţiunea a 2-a - Protecţia documentelor clasificate - Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate.
 6. Hotărârea Guvernului 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
  1. Norme pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale, nr. M25 din 15 februarie 2016, pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat
 8. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. Legea 500/2002 privind finanţele publice
  1. Cap. I - Dispoziţii generale;
  2. Cap. II, secţiunea 1 - Principii şi reguli bugetare.