Tipărire

Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în trepte profesionale pentru postul de referent de specialitate, gr. III din secţia Specificaţii Tehnice, Planificare şi Marketing

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Dobre Mădălin 91,6 Promovat
 

Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate formula contestaţie până la data de 20.03.2017, ora 12.00, conform art. 45, alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela, tel. 021.423.30.58, int. 258.