Rezultatele examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare organizat la U.M. 02512/C Bucureşti, în data de 15.02.2017

 

 1. Subinginer III la Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare din U.M. 02512C
  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
  1 Anghel Laurenţiu 96,66 Admis
 2. Asistent II la Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare din U.M. 02512C
  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
  1 Sava Mirela 95 Admis
 3. Asistent II la Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie din U.M. 02512/C Bucureşti
  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
  1 Dascălu Nicoleta-Alina 98 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 17.02.2017, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p. c. c. ec. Dinu Janina, telefon 021.332.11.99, int. 119.

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.