•            cercetări şi încercări la sol şi în zbor în scopul certificării sau omologării aeronavelor militare şi civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor şi sistemelor de bord, armamentului şi muniţiei de aviaţie;

•            cercetări şi experimentări în scopul certificării sau omologării altor produse cu destinaţie militară;

•            cercetare dezvoltare în domeniul aeronautic;

•            modelare şi simulare în domeniul aeronautic;

•            executarea zborurilor de încercare a aeronavelor nou fabricate/reparate/modernizate;

•            recepţii şi testări la sol şi în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din ţară şi străinătate;

•            testare şi evaluare la sol şi în zbor a produselor aeronautice;

•            testarea altor tipuri de tehnică militară;

•            studii, cercetări aplicative şi experimentări în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale şi altor ministere sau organisme guvernamentale;

•            elaborarea de aplicaţii software specifice experimentărilor;

•            analiza fiabilităţii sistemelor;

•            calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor;

•            măsurători de precizie, achiziţie şi prelucrări de date experimentale;

•            şcolarizarea personalului navigant şi tehnico-ingineresc pentru admiterea la exploatare pe noi tipuri sau variante de aeronave;

•            elaborarea documentaţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor;

•            actualizare norme de exploatare a aeronavelor pe baza datelor rezultate în urma exploatării intensive;

•            proiectarea şi realizarea configuraţiilor de instrumentare ale aeronavelor;

•            proiectarea şi realizarea procedurilor de testare şi evaluare la sol şi în zbor a aeronavelor;

·            întocmirea planurilor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;

•            întocmirea rapoartelor de testare şi evaluare a produselor aeronautice;

•            evaluarea stării tehnice reale a produselor aeronautice în scopul redefinirii resurselor tehnice;

•            analize chimice ale carburanţilor şi lichidelor speciale specifice de aviaţie;

•            cercetări şi experimentări în domeniul medicinii aeronautice;

•            participarea la demonstraţii aeriene organizate în ţară şi străinătate;

•           executarea altor activităţi din domeniul aviaţiei (filmări speciale, expertize tehnice pentru investigarea evenimentelor de aviaţie, determinări gravimetrice etc.).

CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

•           Testarea şi evaluarea în zbor a avionului IAR 99 Şoim în scopul certificării pentru tragere aer-aer cu tunul de bord;

•           Monitorizarea comportării structurale a aeronavelor şi evaluarea impactului duratei ciclului de viaţă asupra performanţelor operaţionale şi a caracteristicilor tehnice;

•           Testarea şi evaluarea în zbor în scopul validării configuraţiilor fizice şi funcţionale şi certificarea sistemelor tip ţintă aeriană destinate antrenamentului personalului pentru tragerile  aer-aer şi sol-aer;

•           Evaluarea obiectivă a duratei de viaţă a rachetelor antiaeriene;

•           Testarea şi evaluarea dinamică a muniţiilor echipate cu sistem de autodirijare semi-activă laser;

•           Monitorizarea complexă în timp real a eficacităţii acţiunilor de luptă aer-sol pe timpul aplicaţiilor categoriilor de forţe armate;

•           Realizarea şi validarea unui sistem de protecţie balistică destinat elicopterelor de luptă

 

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.