• COMANDA CENTRULUI
  • Şeful centrului
  • Locţiitorul ştiinţific
 • Secţia piloţi încercare, navigaţie şi meteorologie;
 • Secţia cercetare ştiinţifică instrumentare sisteme, măsurare şi achiziţii date;
  • Laborator modelare şi simulare produse aeronautice
  • Laborator cercetare ştiinţifică şi control nedistructiv
 • Secţia cercetare ştiinţifică şi aeronavigabilitate;
  • Laborator cercetare ştiinţifică, instrumentare şi achiziţii date
  • Laborator cercetare ştiinţifică, testare evaluare şi aeronavigabilitate
 •  Secţia pregătire aeronave deservire zbor şi logistică
   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.