Tipărire

·         Cercetări ştiinţifice în domeniile:

o             Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică şi chimică;

o             Detecţie chimică, echipamente de control chimic;

o             Echipamente de protecţie individuală NBC;

o             Echipamente de control nuclear;

o             Mascare în spectrul electromagnetic;

o             Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;

o             Mijloace de luptă neletale şi antitero;

o             Protecţie balistică individuală.

·         Mentenanţă aparatură de control nuclear şi chimic;

·         Analize:

o    Analize de compuşi organo-fosforici, organo-cloruraţi, dioxine;

o    Măsurători radiometrice;

o    Analize spectrale pentru determinarea reflexiei procentuale şi a capacităţii de mascare în spectrul vizibil şi IR apropiat;

o    Determinarea capacităţii de protecţie a materialelor şi echipamentelor individuale şi colective la agenţi chimici toxici de război;

o    Determinări privind rezistenţa mecanică a materialelor şi echipamentelor individuale de protecţie NBC.

·         Testări balistice pentru materiale şi echipamente de protecţie balistică, geamuri antiglonţ, blindaje;

·         Măsurarea suprapresiunii la funcţionarea în teren a explozivilor şi amestecurilor explozive;

·         Studii de impact şi bilanţuri de mediu;

·         Microproducţie:

o    Revitalizare mijloace de decontaminare chimică;

o    Sinteze de reactivi specifici pentru decontaminare;

o    Realizarea tubuşoarelor indicatoare pentru detecţia de STL;

o    Explozivi plastici.