Tipărire

ACREDITĂRI, ATESTĂRI 

LABORATOR ACUSTICĂ ŞI HIDROACUSTICĂ

Laboratorul a fost acreditat de către Organismul Naţional de Certificare şi Acreditare a laboratoarelor de încercări (RENAR) conform SR EN ISO / CEI 17025:2005 (Certificat nr. LI 844/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipuri de încercări:

·         Încercări privind caracterizarea şi măsurarea parametrilor câmpului acustic la bordul navelor de suprafaţă;

·         Încercări privind expunerea la zgomotul profesional;

·         Încercări privind supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi în vecinătatea acestora;

·         Încercări pentru determinarea caracteristicilor zgomotului radiat în mediul marin de către nave de suprafaţă;

·         Încercări privind măsurarea zgomotului emis de maşini şi echipamente.