Comandant

Comandor inginer Georgică Slămnoiu

 

 

 

 

 

 

Data naşterii: 11.08.1963

Titluri ştiinţifice:

 • Conferenţiar universitar;
 • Doctor în inginerie mecanică cu teza „Contribuţii privind comportarea în exploatare, îmbunătăţirea construcţiei şi creşterea performanţelor platformelor de foraj marin româneşti”, promoţia 2001;
 • În anul 2003, a obţinut titlul de conferenţiar universitar;
 • Doctor în ştiinţe militare şi informaţii cu teza „Securitatea platformelor de foraj şi extracţie din zona economică exclusivă a României”, promoţia 2010;
 • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi membru în Comitetul Ştiinţific al Reprezentanţilor Naţionali al NATO Undersea Research Center din La Spezia, Italia, din anul 2013;
 • Membru AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) – secţiunea română;
 • Membru fondator al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Studii de specialitate:

 • Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Mecanică, Secţia Nave, promoţia 1986;
 • Seminarul Pedagogic Universitar; Centrul de cercetări Psihopedagogice şi de perfecţionare a personalului din învăţământul militar, Bucureşti – 1995;
 • Masterat în specializarea „Optimizarea transporturilor navale”, promoţia 2000;
 • Curs „Sisteme de management al calităţii conform standardelor EN 45012:1998, ISO 9001:2000 şi ISO 14001:1996”, FiaTest Bucureşti, 2003;
 • Curs „Formare auditori interni ai sistemului de management al calităţii”, FiaTest Bucureşti, 2003;
 • Masterat în specializarea „Management şi marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2004-2005;
 • Curs avansat de limba engleză, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2006;
 • Curs „Solid Works 2006”, curs „Cosmos Works Designer 2006”, CAD Works Craiova, 2006;
 • Curs „Tranziţia de la SR EN ISO/CEI 17025:2001 la noul standard ISO 17025:2005”, FiaTest Bucureşti, 2006;
 • Curs „Auditor în domeniul calităţii”, FiaTest Bucureşti, 2006;
 • Curs postuniversitar de conducere „Managementul resurselor umane, tehnice şi financiare în Forţele Navale”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2007;
 • Curs „Formare auditori pentru Sistemul de Management al Calităţii într-un laborator conform standardelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi SR EN ISO 19011:2003”, FiaTest, Bucureşti, 2010;
 • Cursul de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Colegiul European de Securitate şi Apărare în colaborare cu Colegiul Naţional de Apărare, 2013.
   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.