·    Documentaţii tehnice (specificaţii tehnice, studii tehnice, studii de concept, planuri de testare – evaluare şi rapoarte de testare) privind:

  programele majore de achiziţii ale Ministerului Apărării Naţionale (SIIMAN, SISAM, SISOM)

  sisteme de comanda şi control pentru forţele aeriene, navale şi terestre (SCCAN, SCOMAR) 

  sisteme de afişare a situaţiei tactice la nivel de brigadă (C4I)

  protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a zonelor şi locaţiilor din obiective militare

  achiziţia echipamentelor TEMPEST,

  derularea programelor de achiziţii pentru securizarea obiectivelor militare

  sisteme integrate de securitate pentru obiective militare

·    Proiecte tehnice, specificaţii, studii privind instalaţii de comunicaţii adaptate de pe mijloacele blindate

·    Buletine de caracterizare TEMPEST a echipamentelor (inclusiv a modulelor şi sistemelor criptografice)

·    Demonstratoare tehnologice pentru punerea în evidenţă a pericolului scurgerilor de informaţii prin radiaţii compromiţătoare

·    Documentaţii tehnice (specificaţii tehnice, studii tehnice, studii de concept) privind protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a zonelor şi locaţiilor din obiective militare şi pentru achiziţia echipamentelor TEMPEST, precum şi pentru derularea programelor de achiziţii pentru securizarea obiectivelor militare

·    Proiecte şi rapoarte de testare - evaluare de dezvoltare în domeniul securităţii şi protecţiei fizice

·    Planuri şi rapoarte de testare - evaluare a aplicaţiilor software şi a soluţiilor de integrare a subsistemelor din componenţa SIS în dispecerate şi puncte de monitorizare ale sistemelor integrate de securitate

·    Algoritmi, software şi echipamente de criptare (TS 586, DELTA 01M)

·    Proiecte şi specificaţii tehnice pentru sisteme integrate de securitate pentru obiective militare (SISOM)

·    Studii tehnice, studii de concept, proiecte tehnice, specificaţii de dezvoltare şi planuri de testare evaluare în sprijinul programelor majore de achiziţii ale Ministerului Apărării Naţionale (SIIMAN, SISAM, SISOM)

 

   

Posturi vacante  

   

Noutăţi  

I

RSS - Ştiri şi informaţii

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.