Tipărire

·    Documentaţii tehnice (specificaţii tehnice, studii tehnice, studii de concept, planuri de testare – evaluare şi rapoarte de testare) privind:

  programele majore de achiziţii ale Ministerului Apărării Naţionale (SIIMAN, SISAM, SISOM)

  sisteme de comanda şi control pentru forţele aeriene, navale şi terestre (SCCAN, SCOMAR) 

  sisteme de afişare a situaţiei tactice la nivel de brigadă (C4I)

  protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a zonelor şi locaţiilor din obiective militare

  achiziţia echipamentelor TEMPEST,

  derularea programelor de achiziţii pentru securizarea obiectivelor militare

  sisteme integrate de securitate pentru obiective militare

·    Proiecte tehnice, specificaţii, studii privind instalaţii de comunicaţii adaptate de pe mijloacele blindate

·    Buletine de caracterizare TEMPEST a echipamentelor (inclusiv a modulelor şi sistemelor criptografice)

·    Demonstratoare tehnologice pentru punerea în evidenţă a pericolului scurgerilor de informaţii prin radiaţii compromiţătoare

·    Documentaţii tehnice (specificaţii tehnice, studii tehnice, studii de concept) privind protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a zonelor şi locaţiilor din obiective militare şi pentru achiziţia echipamentelor TEMPEST, precum şi pentru derularea programelor de achiziţii pentru securizarea obiectivelor militare

·    Proiecte şi rapoarte de testare - evaluare de dezvoltare în domeniul securităţii şi protecţiei fizice

·    Planuri şi rapoarte de testare - evaluare a aplicaţiilor software şi a soluţiilor de integrare a subsistemelor din componenţa SIS în dispecerate şi puncte de monitorizare ale sistemelor integrate de securitate

·    Algoritmi, software şi echipamente de criptare (TS 586, DELTA 01M)

·    Proiecte şi specificaţii tehnice pentru sisteme integrate de securitate pentru obiective militare (SISOM)

·    Studii tehnice, studii de concept, proiecte tehnice, specificaţii de dezvoltare şi planuri de testare evaluare în sprijinul programelor majore de achiziţii ale Ministerului Apărării Naţionale (SIIMAN, SISAM, SISOM)