Tipărire

Domeniile de competenţă şi specializările sunt asigurate prin baza materială şi calificările personalului din cadrul secţiilor şi laboratoarelor din compunerea centrelor. Şefii de centre, locţiitorii ştiinţifici, şefii de secţii şi de laboratoare sunt lideri recunoscuţi şi atestaţi în baza legislaţiei naţionale şi specifice din MapN, privind personalul de cercetare.

Domenii de competenţă

·           Cercetare – dezvoltare, cu aplicabilitate în domeniul securităţii şi apărării, în cadrul Planului sectorial de cercetare – dezvoltare al MApN, al Planului naţional pentru cercetare – dezvoltare şi inovare, al programelor internaţionale, precum şi pe bază de contract cu universităţi, unităţi de cercetare-dezvoltare sau cu agenţi economici cu capital de stat sau privat, în beneficiul Ministerului Apărării.

·           Testare şi evaluare tehnică a echipamentelor militare şi armamentului, realizate în ţară sau în străinătate, pentru elaborarea avizelor ştiinţifice şi tehnice sau certificării, privind oportunitatea introducerii lor în înzestrare.

·           Expertiză ştiinţifică şi tehnică, în sprijinul derulării programelor majore ale DpA, a rezolvării solicitărilor specifice din partea SMG sau CFA;

·           Servicii şi analize de specialitate pentru beneficiari din societatea civilă, pe bază de contract.

Capabilităţi

·           Studii de concept pentru sisteme majore de arme şi echipamente militare, utilizate pentru fundamentarea deciziilor privind achiziţia acestora;

·           Specificaţii tehnice de sistem sau pentru achiziţiile cuprinse în Planul anual de achiziţii publice al Ministerului Apărării Naţionale;

·           Studii şi documentaţii tehnice pentru modernizarea sau mentenanţa tehnicii militare existente;

·           Echipamente fizice şi software pentru tehnică militară;

·           Modele experimentale, laboratoare, staţii pilot şi tehnologii generice, cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare derivând din rezultatele cercetărilor fundamentale orientate;

·           Proiectare şi transfer tehnologic al rezultatelor din domeniile de competenţă specifice către operatori economici cu capital public sau privat;

·           Execuţie, în vederea susţinerii şi dezvoltării tehnologice în domeniu, a unor serii mici de produse, sau a produselor unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetării proprii şi pentru expoziţii de profil;

·           Servicii şi expertiză ştiinţifică prin utilizarea infrastructurii de cercetare, pe baza atestărilor naţionale;

·           Planuri de testare evaluare, derulare activităţi de testare şi evaluare, rapoarte de testare pentru acceptanţa produselor militare;

·           Avize de exploatare pentru sistemele de arme şi tehnica militară ieşită din reparaţie;

·           Documente de implementare şi / sau acceptare a standardelor NATO în domeniile de competenţă;

·           Intervenţii în caz de urgenţă nucleară, chimică, radiologică şi ecologică, emisii altele decât atacul.