COMPETENŢE

·         Sinteze, analize agenţi chimici toxici în scopuri permise de Convenţia privind Interzicerea Armelor Chimice;

·         Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică, biologică şi chimică;

·         Detecţie chimică, echipamente de control chimic;

·         Protecţie nucleară, biologică, chimică, radiologică şi la incendii;

·         Dozimetrie militară, echipamente de control nuclear;

·         Mascare în spectrul electromagnetic;

·         Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;

·         Mijloace de luptă neletale şi antitero;

·         Protecţie balistică individuală;

·         Studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii aprobărilor de la autorităţile competente de mediu (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată);

·         Intervenţie în caz de urgenţe CBRN;

·         Mentenanţă, microproducţie echipamente specifice.

 

 
CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

 

·        Detecţia şi identificarea agenţilor chimici de război prin tehnici instrumentale de înaltă performanţă. Participarea la testele interlaboratoare internaţionale sub conducerea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC);

·         Decontaminarea chimică şi radioactivă a suprafeţelor;

·         Protecţia individuală şi colectivă împotriva armelor de distrugere în masă;

·         Tehnologii de obţinere a antidoturilor împotriva agenţilor chimici de război, compoziţii decontaminante, medicamente specifice, absorbanţi şi catalizatori de neutralizare ai agenţilor chimici de război, reactivi specifici pentru detecţie;

·         Mascarea trupelor şi a tehnicii de luptă în spectrul electromagnetic;

·         Analiza periodică a echipamentelor de apărare CBRN aflate pe teritoriul naţional în dotarea tuturor categoriilor de forţe ale armatei şi componentelor Sistemului Naţional de Apărare;

·         Asigurarea mentenanţei aparaturii de control nuclear şi chimic la nivel naţional, pentru toate categoriile de forţe;

·         Executarea testelor pentru mijloacele de protecţie balistică din înzestrarea armatei;

·        Participarea în comandamentele de criză constituite la nivel naţional în caz de dezastre chimice, nucleare, radiologice, ecologice etc.

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.