Tipărire

COMPETENŢE

Øsisteme modularizate de protecţie împotriva gloanţelor şi minelor pentru mijloacele de luptă terestre;

Ømuniţii de infanterie şi artilerie;

Øautovehicule militare de luptă pe roţi şi şenile şi autovehicule de transport logistic;

Øsisteme integrate de armament;

Øtehnică şi echipamente specifice de geniu;

Ølasere, echipamente optoelectronice de observare, radiometrie în domeniile UV/VIS şi IR;

Øsimulatoare de tragere, tehnologii de protecţie indirectă a trupelor;

Øtehnologii de înşelare şi contracarare;

Øsisteme dirijate/autodirijate fără pilot - UAS;

Øsisteme informaţionale geografice;

Øacţiunea factorilor de mediu (mecanici şi climatici) asupra sistemelor militare;

Ømăsurarea câmpului electromagnetic din mediul înconjurător.

Øsisteme modularizate de protecţie balistică împotriva gloanţelor şi minelor pentru mijloacele de luptă terestre;

 

CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

Ø  Încercări pentru tuburi intensificatoare de imagini privind

·         rezoluţia imaginii şi a uniformităţii furnizate de către acestea;

·         funcţia de transfer a modulaţiei;

·         raportul semnal zgomot;

·         diametrul util al acestora;

·         determinarea petelor întunecate de pe ecran;

·         determinarea alinierii imaginii;

·         determinarea hallo-ului de pe ecran;

Ø  Încercări pentru sistemele laser privind distanţa de telemetrare şi determinarea profilului fasciculului laser;

Ø  Încercări pentru caracterizarea completă a calităţii echipamentelor pe bază de termoviziune;

Ø  Încercări pentru sistemele de camuflaj privind determinarea eficacităţii acestora în infraroşu şi vizibil;

Ø  Încercări radiometrice privind determinarea energiei radiante în domeniul termic;

Ø  Verificare nivel de protecţie la mine conform STANAG 4659 şi AEP 55 vol. 2;

Ø  Verificare nivel de protecţie la gloanţe pentru vehicule uşor blindate conform STANAG 4659 şi AEP 55 vol. 2;

Ø  Măsurători de acustică şi vibraţii pentru autovehicule şi echipamente militare conform MIL-STD-1474D, SR EN ISO 362: 1998, SR ISO 5128: 1998, SR ISO 5130: 1998.

Ø  Determinarea energiei iniţiale la impact şi rămase după impact pentru cal. până la 155mm.

Ø  Localizarea şi combaterea de ţinte terestre critice, de mici dimensiuni, prin intermediul unui sistem miniUAS portabil echipat cu subsistem de georeferenţiere şi muniţie aferentă;

Ø  Testarea şi evaluarea produselor care parcurg ciclul de achiziţie din MApN;

Ø  Standardizarea şi procedurarea activităţilor de testare - dezvoltare;

Ø  Emiterea de rapoarte tehnice pentru echipamente ce urmează a intra în procesul de achiziţie;

Ø  Testarea-evaluarea echipamentelor dezvoltate de industria de apărare şi care urmează să parcurgă ciclul de achiziţii pentru înzestrare;

Ø  Măsurători de câmp electromagnetic pentru unităţile militare şi instituţii civile;

Ø  Consultanţă privind studiul de piaţă;

Ø  Elaborare specificaţii tehnice de dezvoltare/achiziţie;

Ø  Verificare nivel de protecţie la gloanţe pentru vehicule uşor blindate conform STANAG 4659 şi AEP 55 vol.  1;

Ø  Determinarea energiei la impact şi energiei rămase după impact în balistica terminală a proiectilelor cinetice.

Ø  Probe şi încercări mecano-climatice echipamente.

 

 Principalele tipuri de încercări:  

o    Încercarea pentru detectarea rezonanţelor construcţiei aparaturii

o    Anduranţa aparaturii la acţiunea vibraţiilor sinusoidale

o    Rezistenţa aparaturii la acţiunea vibraţiilor sinusoidale

o    Rezistenţa aparaturii în cazul imitării transportului prin acţiunea vibraţiilor sinusoidale (pentru aparatura din clasa R)

o    Rezistenţa aparaturii la acţiunea vibraţiilor sinusoidale cu o singură frecvenţă

o    Stabilitatea aparaturii sau rezistenţa la acţiunea seismică

o    Stabilitatea aparaturii la acţiunea temperaturii ridicate a mediului

o    Stabilitatea aparaturii la acţiunea temperaturii scăzute a mediului

o    Stabilitatea aparaturii la acţiunea umidităţii ridicate a mediului

o    Rezistenţă aparaturii la acţiunea modificării temperaturii mediului

o    Determinarea densităţii de putere a câmpului electromagnetic de la 200 MHz la 1 GHz

o    Rezistenţa şi anduranţa la acţiunea socurilor mecanice cu acţiune repetată

o    Rezistenţa si stabilitatea la transport a aparaturii (prin socuri)

o    Rezistenţa si / sau anduranţa la acţiunea socurilor mecanice singulare

o    Stabilitatea la acţiunea radiaţiilor solare

o    Stabilitatea, rezistenţa si anduranţa la acţiunea nisipului si prafului

o    Determinarea intensităţii câmpului electric si a densităţii de flux magnetic

 

 Laborator echipamente optoelectronice şi laseri – în curs de acreditare (şedinţa consiliului RENAR din 05.03.2012) pentru următoarele tipuri de încercări:

Determinarea factorului de transmisie şi a puterii pentru radiaţia din domeniul vizibil/ infraroşu

Determinarea rezoluţiei imaginii furnizate de sistemele optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul vizibil

Determinarea uniformității imaginii furnizate de sistemele optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul vizibil

Determinarea funcţiei de transfer a modulaţiei a sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul vizibil

Determinarea raportului semnal zgomot al sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul vizibil

Determinarea diferenţei de temperatură echivalentă cu zgomotul a sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu

Determinarea câmpului de vedere al sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu

Determinarea temperaturii minim detectabile a sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu

Determinarea diferenţei de temperatură minim rezolvabile a sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu

Determinarea uniformităţii imaginilor furnizate de sistemele optice şi optoelectronice din domeniul infraroşu

Determinarea funcţiei de transfer a modulaţiei a sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu

Determinarea raportului semnal zgomot al sistemelor optice şi optoelectronice pentru radiaţia din domeniul infraroşu