Tipărire

Misiunea ACTTM este de a efectua cercetări tehnico-ştiinţifice fundamentale orientate, aplicative şi de dezvoltare tehnologică pentru introducerea continuă a progresului tehnic în domeniul militar, crearea de noi tipuri de tehnică militară cu performanţe superioare, precum şi pentru modernizarea tehnicii existente, cu consumuri de resurse cât mai reduse.

Pentru îndeplinirea misiunii, ACTTM

•       realizează cadrul funcţional optim necesar identificării nevoilor CFA şi al soluţiilor ştiinţifice pentru rezolvarea acestora;

•       participă la indeplinirea obiectivelor de interoperabilitate ale SG şi CFA, prin mijloace specifice;

•       desfăşoară acţiuni pentru alinierea activităţilor de CD la prioritatile NATO şi UE privind securitatea şi apărarea;

•       identifică resursele necesare modernizării actualelor capacităţi de testare şi evaluare (T&E), în scopul asigurării condiţiilor pentru validarea/certificarea rezultatelor obţinute şi diseminării acestora către utilizatori şi agenţii economici interni;

•       asigură cadrul organizatoric, potenţialului uman şi tehnic pentru T&E şi certificarea produselor în conformitate cu standardele militare aplicabile în cadrul NATO;

•       realizează cadrul instituţional necesar abordării complementare a obiectivelor de cercetare şi asigurării posibilităţilor de participare la proiectele de cercetare, în consorţii naţionale sau internaţionale;

•       elaborează propuneri de modificare a cadrului legislativ din domeniul cercetării-dezvoltării (R&D), în concordanţă cu particularităţile din organismul militar;

•       asigură diseminarea rezultatelor R&D în structura organismului militar, în cadrul industriei de apărare precum şi în cadrul altor industrii;

•       identifică tendinţe din domeniul R&T cu aplicabilitate militară, la nivel mondial, şi stabileşte obiective de perspectivă în scopul orientării efortului naţional de cercetare către atingerea acestora;

•       asigură cadrul organizatoric necesar, pentru constituirea unor colective de cercetare în domeniile de virf ale ştiinţei şi tehnologiei.