Infrastructură şi servicii  

   

Recomandări  

BSDA 2016

CertMil

   

Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică


Printre principalele domenii de competenţă ale acestei structuri, trebuie amintite următoarele:

 • preluarea documentelor şi documentaţiilor tehnice, în copie şi original, de la toate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi de la agenţii economici, executanţi de tehnică militară, desfiinţaţi, reorganizaţi, care şi-au schimbat obiectul de activitate;
 • administrarea informaţiilor privitoare la deţinătorii şi utilizatorii de documente şi documentaţie tehnică de orice natură, inclusiv cea de reparaţii;
 • activitatea de rezolvare a petiţiilor în vederea calculării şi recalculării pensiilor (cereri pentru militari şi personalul civil);
 • gestionarea procesului arhivistic specific unui depozit intermediar de documente arhivistice aflat în structura
  Departamentului pentru armamente;

 • gestionarea documentelor, documentaţiei tehnice şi a licenţelor, care constituie proprietate publică şi se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • gestionarea documentaţiilor modelelor funcţionale şi a prototipurilor pe care, după omologarea produselor, comisiile de omologare le repartizează spre păstrare Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică;
 • recepţionarea documentaţiei tehnice care aparţine Ministerului Apărării Naţionale, creată sau preluată de la terţi;
 • perfecţionarea sistemului şi a procesului de administrare a documentelor şi documentaţiei tehnice prin informatizarea arhivei şi stocarea documentaţiei pe CD;

 • asigurarea relaţiilor de interfaţă între structurile
  Departamentului pentru armamente şi producătorii de tehnică militară sau institute de cercetare-proiectare, prin furnizarea de informaţii, documente şi documentaţii tehnice conform regulamentelor în vigoare;
 • evidenţa documentelor şi documentaţiei tehnice aflată la producătorii de tehnică militară şi institutele de cercetare - proiectare;
 • încheierea de contracte de cesiune pentru documentele şi documentaţia tehnică de licenţă aflată la furnizorii de tehnică militară;
 • gestionarea documentelor şi documentaţiei tehnice pentru produsele în curs de omologare care fac obiectul unor contracte de cercetare cu institute de cercetare ale armatei sau terţi;

 • asigurarea accesului specialiştilor sau furnizorilor de tehnică militară la documentele şi documentaţia tehnică, cu respectarea prevederilor din procedurile în vigoare;
 • organizarea spaţiilor aferente Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică pentru a se putea asigura gradul de securizare a documentaţiei şi documentelor clasificate, conform nivelului de secretizare al acestora.

 

 

 

Activităţi şi realizări ale specialiştilor din cadrul Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică:

 • gestionarea documentelor şi documentaţiilor tehnice de apărare (realizate în Ministerului Apărării Naţionale sau achiziţionate din ţară şi străinătate) şi a informaţiilor privitoare la deţinătorii şi utilizatorii de documentaţii, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

 • asigură activitatea de rezolvare a petiţiilor (cereri pentru militari şi personalul civil), în vederea calculării şi recalculării pensiilor;
 • participarea la recepţia rezultatelor cercetării-proiectării, la decizia asupra înstrăinării, închirierii sau concesionării rezultatelor cercetării-proiectării care aparţin domeniului apărării;
 • prelucrarea electronică şi analizarea documentaţiei, semnalarea necesităţii actualizării sau reproiectării acesteia, organizarea şi executarea arhivării electronice a documentelor şi documentaţiilor în scopul constituirii fondului de asigurare, pe care îl dislocă, în situaţii de criză, la cote prestabilite, prin metoda containerizării, asigurarea cu documentaţie pentru situaţii de mobilizare;
 • preluarea documentelor şi documentaţiilor pentru produsele ieşite din înzestrare, preluarea documentaţiilor de la toate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi de la agenţii economici desfiinţaţi, reorganizaţi, care şi-au schimbat obiectul de activitate;
 • asigurarea exercitării dreptului de acces la documentele şi documentaţiile proprietate publică, posibilitatea valorificării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi introducerea în circuitul economic, prin crearea unui mediu favorabil pentru consultare şi eliberare de copii;
 • acordarea asistenţei de specialitate şi îndrumarea activităţii de constituire, ordonare, inventariere, evidenţă, selecţionare, folosire, păstrare şi depozitare a arhivelor militare în unităţile subordonate Departamentului pentru armamente;
 • asigurarea multiplicării documentelor şi documentaţiilor necesare Agenţiei de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare;
 • asigură activitate de selecţionare a documentaţiilor tehnice şi a documentelor arhivistice;
 • elaborarea procedurilor şi normelor pentru definirea metodelor de lucru în Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică.

 

   

Posturi vacante  

   

Noutăţi  

I

RSS - Ştiri şi informaţii

 • Ediţia 2017 a cursului pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict, la final

  În prezența secretarului de stat Mircea Dușa, la sediul Brigăzii 6 Operaţii Speciale "Mihai Viteazul" din Târgu Mureș s-a desfășurat ceremonia de închidere a celei de a 14-a ediții a cursului pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict.

 • Evenimente media asociate Saber Guardian 2017

  Exercițiul multinațional Saber Guardian 2017 (SG17), condus de Forțele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR), se va desfășura, în perioada 11-20 iulie, pe teritoriile naționale ale Bulgariei, României și Ungariei.

 • 26 iunie - Ziua Drapelului Naţional

  Ministerul Apărării Naţionale, în colaborare cu Instituţia Prefectului şi cu Primăria Municipiului București, organizează luni, 26 iunie, începând cu ora 9.30, în Piața Tricolorului (situată în fața Palatului Cercului Militar Naţional), o ceremonie publică de înălțare a Drapelului Național al României.

 • Exercițiul româno-american Dacian Eagle 2017

  Exerciţiul româno-american Dacian Eagle 2017 a început astăzi, 19 iunie, la Câmpia Turzii în Baza 71 Aeriană.

 • Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict, ediţia 2017

  Cursul pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict, ediţia 2017, se desfăşoară în perioada 19-24 iunie, în garnizoana Tîrgu-Mureş, şi este organizat de Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale, cu sprijinul Statului Major al Forțelor Aeriene, Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” și al Brigăzii 6 Operaţii Speciale "Mihai Viteazul".

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.