Diseminare, imagine  

   

Recomandări  

BSDA 2016

CertMil

   

Manifestări expoziţionale


ACTTM asigură competenţa ştiinţifică şi tehnologică a Departamentului pentru armamente (Dpa) în realizarea programelor de achiziţii pentru înzestrare, desfăşurând activităţi în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale (MApN), în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare (PSCD), Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare (PNCDI), programelor internaţionale, precum şi pe bază de contract cu universităţi, unităţi de cercetare-dezvoltare, sau cu agenţi economici cu capital de stat sau privat.

În urma derulării proiectelor şi programelor naţionale şi internaţionale, ACTTM a dezvoltat şi capabilităţi de testare şi evaluare a echipamentelor militare, rezultatele cercetării fiind solicitate atât de categoriile de forţe din MApN, cât şi de aplicaţii din mediul economic.

Scopul Manifestărilor expoziţionale constă în promovarea rezultatelor obţinute atât în cadrul PNCDI cât şi în PSCD, ceea ce constituie un bun prilej de a pune faţă în faţă cercetătorii şi inventatorii cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu autorităţile centrale, cu publicul de specialitate din ţară şi străinătate, devenind locul ideal de promovare a inteligenţei tehnice româneşti în competiţia internaţională.

În ansamblu, la aceste manifestări se remarcă participarea unităţilor de cercetare-dezvoltare (institute naţionale de cercetare–dezvoltare, societăţi comerciale, universităţi, institute ale academiei) ale căror standuri sunt structurate pe unităţi de cercetare-dezvoltare, respectiv: Mediul şi Energii Regenerabile; Securitate şi Apărare; Tehnologia Informaţiilor; Nano & Micro-tehnologii; Agricultura, Pescuit, Alimentaţie; Medicina şi Bio-tehnologii; Materiale şi Aerospaţiale; Textile.

ACTTM, instituţie cu responsabilităţi în domeniul cercetării ştiinţifice pentru tehnică şi tehnologii militare, a participat an de an la aceste manifestări tradiţionale, respectiv:

Manifestări expoziţionale cu implicarea MApN:

  • Expoziţia internaţională de tehnică şi tehnologie pentru apărare EXPOMIL;
  • Expoziţia internaţională dedicată apărării, siguranţei naţionale şi industriei aeronautice “Black Sea Defence and Aerospace - BSDA”;
  • Expoziţia cu rezultate ale cercetării ştiinţifice ale ACTTM în cadrul manifestării “Ziua Porţilor Deschise”;
  • Expoziţia cu rezultate ale cercetării ştiinţifice ale ACTTM în cadrul exerciţiului „HISTRIA-15”;
  • Expoziţia cu rezultate ale cercetării ştiinţifice ale ACTTM, în cadrul evenimentului prilejuit de sărbătorirea a 95 de ani de la înfiinţarea poligonului de experienţe al armatei „General de divizie Ştefan Burileanu”,
  • Simpozionul de tip Info-day pentru prezentarea rezultatelor cercetării din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2015;

Manifestări expoziţionale cu implicarea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România:

  • Salonul Naţional al Cercetării şi Inovării;
  • Târgul Internaţional de Invenţii şi idei practice - Conferinţa Internaţională de Inventică;
  • Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.