·         Luneta de ochire pe bază de termoviziune pentru armamentul de infanterie portabil (LOT-1) – nivel prototip de cercetare, reprezintă un sistem optoelectronic destinat a fi montat pe armamentul de infanterie portabil cu scopul de a realiza ochirea în condiţii dificile atmosferice şi de timp (fum, praf, ceaţă etc.) în vederea efectuării tragerilor precise asupra ţintelor fixe şi în mişcare. În anul 2012 va fi omologat LOT-1 prototip industrial.

 

 

  

 

 

 ·         Sistem cu termoviziune pentru conducerea vehiculelor militare de suport logistic THERMODRIVE-AUTO Sistemul a fost realizat pentru echiparea postului de conducere al camionului tip DAC aflat în dotare. Faza de dezvoltare: Prototip omologat – 2011.    

 

·         Sistemul cu termoviziune  pentru conducerea vehiculelor militare de luptă THERMODRIVE-ML. Sistemul a fost realizat pentru echiparea postului mecanicului conductor al transportorului tip TAB-C, aflat în dotare. Faza de dezvoltare: Prototip omologat – 2011.

  

 

·         Sistem de camuflaj pentru soldat şi tehnica de luptă (demonstrator) - este un produs obţinut în baza unui algoritm propriu de generare a modelului de camuflaj ce are la bază evaluarea directă a coloritului diferitelor tipuri de zone geografice (câmpie, deal, podiş, munte), evaluarea distribuţiei de culori şi estimarea culorilor predominante utilizând o bază de date cu fotografii specifice teritoriului României. Pentru verificarea rezultatelor modelele obţinute au fost aplicate pe o parte din imaginile utilizate la generarea lor, imprimate digital pe material textil şi fotografiate în diferite ipostaze.

Caracteristicile sistemului:

o     Formele şi culorile modelului de camuflaj sunt determinate în mod obiectiv, din imagini reprezentative teritoriului României, folosind tehnici avansate bazate pe teoria fractalilor

o     Formele modelului de camuflaj sunt condiţionate de distanţele de observare

o    Modelul prezentat conţine 5 culori. În funcţie de cerinţele beneficiarului şi de zona geografică se pot genera modele cu un număr mai mic sau mai mare de culori.

o    Datorită faptului că formele şi culorile sunt determinate în baza unui program, se pot genera modele de camuflaj pentru orice zonă geografică în timp foarte scurt.

    

·         Sistemul informaţional geografic pentru asigurarea acţiunilor de luptă specifice trupelor terestre (artilerie) (SIG ART) este o aplicaţie software care vine în sprijinul activităţilor specifice derulate pe parcursul tragerilor de instrucţie care se desfăşoară în poligon, punând la dispoziţie diferite funcţii de calcule topografice, pregătire şi simulare a tragerilor de artilerie şi de automatizarea luării deciziilor în probleme care implică folosirea datelor geografice. Programul vine în sprijinul următoarelor activităţi:

o     stabilirea direcţiei de bază a tragerii;

o     alegerea locului punctului de comandă-observare şi al poziţiei de tragere;

o     studiul terenului şi alegerea reperelor;

o     determinarea coordonatelor obiectivelor;

o     legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă;

o     transformări de coordonate;

o     căutări/sortări în bazele de date;

o     determinarea datelor iniţiale de tragere.

   

·         Aplicaţia SIG pentru transporturi militare (OPTIM TRANS 1) - este o aplicaţie dezvoltată datorită necesităţii de înzestrare a armatei cu sisteme de armament noi, performante şi inteligente, care să răspundă cerinţelor de precizie, mobilitate, flexibilitate şi interoperabilitate şi care are ca scop creşterea eficienţei activităţilor de planificare a transporturilor militare, oferind utilizatorului o serie de instrumente specifice GIS pentru vizualizarea şi analiza datelor geografice digitale.

   

 

·         Sistem miniUAV de supraveghere apropiată în câmp tactic (Boreal 5E) - protip de dezvoltare în curs de omologare. Sistemul este destinat culegerii de informaţii aeriene de tip IMINT şi transmiterea acestora în timp real la sol. Beneficiarii sistemului: Statul Major General, Statul Major al Forţelor Terestre, Statul Major al Forţelor Aeriene, Statul Major al Forţelor Navale, Comandamentul Logistic Întrunit, Protecţia Civilă, Inspectoratul General al Poliţiei, Direcţia Management Logistic, operatori economici.

 

 

 

·     Instalaţie de alimentare cu combustibili lichizi (IACL-01) - îndeplineşte procedurile de alimentare cu combustibili lichizi a vehiculelor trupelor terestre naţionale, ce participă la acţiuni de parteneriat, în zonele de conflict avansate ale teatrului de operaţiuni. Funcţiile acestei instalaţii sunt:

o    preia şi distribuie combustibili în vrac de la şi către terminale cu filet 3”;

o    preia combustibili în vrac de la terminale NATO, în punctele de conectare de urgenţă, prin flanşă de 6” sau cuplă filetată de 3”, la presiunea max de 16 bar;

o    Transvazează combustibili spre şi de la o cisternă NATO pe linie de 3”;

 

 

·         Rezervorul flexibil (RF-01) - stocarea combustibililor lichizi, pe timp limitat, în zonele avansate ale teatrului de operaţiuni. Funcţiile rezervorului flexibil sunt:

o    îmbunătăţeşte sistemul de aprovizionare cu combustibil lichid contribuind la mărirea mobilităţii trupelor;

o    scade durata de aprovizionare cu combustibil lichid a tehnicii militare în câmpul avansat de luptă;

o    realizează compatibilitatea vehiculelor trupelor naţionale terestre cu cele NATO.

  

·     Dacia DUSTER 4X4 LAUREATE 1,5 DCI 110 CP. SC Automobile Dacia SA a pus la dispoziţia MApN 2 autoturisme DACIA DUSTER 4x4 LAUREATE 1,5 DcI110 cp, în vederea testării şi evaluării. Testarea şi evaluarea a cuprins  probele de verificare a parametrilor definiţi în documentul cu cerinţele operaţionale ale forţelor terestre pentru autoturismul de teren neblindat (tip uşor) pentru transport persoane (ATNTP).

  

·     Bomba de aviaţie calibru 250 daN (BAEF 250) - este destinată echipării aeronavelor militare de luptă pentru executarea misiunilor de bombardament real şi/sau misiunilor de antrenament. Bomba de aviaţie calibru 250 daN a parcurs toate etapele procesului de cercetare, de la model experimental până la producţie industrială de serie mică.

  

·         Transportor blindat pentru trupe 8x8 (TBT 8x8). În baza H.G. nr. 395/13.04.2011 privind realizarea programului naţional de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8x8” a fost încheiat un contract de finanţare între MApN şi CN ROMARM care are ca finalitate omologarea unui prototip de transportor blindat pentru trupe 8X8 realizat prin implicarea directă a industriei de apărare româneşti. Pentru realizarea modelului virtual al transportorului TBT 8X8 au fost folosite elemente tip suprafaţă şi discretizarea a fost realizată în Ansys ICEM-CFD.

  

Pe modelul de calcul au fost plasaţi aproximativ 30 de senzori virtuali care au surprins comportamentul transportorului pe timpul detonării încărcăturii explozive. Rularea s-a realizat prin procesare paralelă cu 8 procesoare pe un server dedicat

 

 

   

Posturi vacante  

   
© 2001-2017 ACTTM - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Toate drepturile rezervate.