Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Finantarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata – STAR.

Rezumat

Scopul principal al proiectului “SISTEM AVANSAT DE SECURITATE A EMISIILOR ELECTROMAGNETICE PENTRU PROTECŢIA DATELOR DIN REŢELELE INFORMATICE ALE STAŢIILOR SATELITARE TERESTRE” este de a realiza un sistem dedicat de protecție EMI/EMSEC pentru echipamentele IT&COM.

Soluția propusă vizează dezvoltarea de materiale noi de ecranare electromagnetică, utilizând tehnologii eficiente economic și integrarea într-un sistem care să răspundă cerințelor de adaptabilitate, scalabilitate și impact minim asupra echipamentului, menținând astfel configurația și performanțele produsului.