Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Finantarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata – STAR.

Date de identificare

  • ID Proiect: 9
  • Contract: 48
  • Titlul proiectului: SISTEM AVANSAT DE SECURITATE A EMISIILOR ELECTROMAGNETICE PENTRU PROTECŢIA DATELOR DIN REŢELELE INFORMATICE ALE STAŢIILOR SATELITARE TERESTRE
  • Acronim: SPEC
  • Perioada de desfăşurare: 2012-2015 (36 luni)
  • Director de proiect: dr. ing. Boteanu Adina Otilia
  • Coordonator: Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
  • Autoritatea contractantă: Agentia Spatiala Romana (ROSA)
  • Buget: 850.000 RON din surse bugetare