Succes la nivel european al cercetării ştiinţifice militare româneşti

În data de 16 iunie 2020, Comisia Europeană a anunţat rezultatele competiţiei de proiecte deschisă în anul 2019 în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP). 

Între instituţiile câştigătoare sunt prezente Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare şi Institutul naţional de cercetare – dezvoltare aerospaţială Elie Carafoli. Aceste instituţii fac parte din consorţiile câştigătoare a două proiecte. 

Primul proiect, având un buget în valoare de 5,2 milioane de euro, are ca scop dezvoltarea unei soluţii de îmbunătăţire a programelor de antrenament pentru piloţii militari. Din acest consorţiu fac parte entităţi din Franţa, Italia, Spania şi Danemarca.

Al doilea proiect are ca scop dezvoltarea unor soluţii securizate de navigaţie prin satelit având la bază sistemul european Galileo, precum şi integrarea acestora cu soluţiile existente care utilizează sistemul american NAVSTAR GPS. Acest proiect are un buget de 95,2 milioane euro, iar Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare şi Institutul naţional de cercetare – dezvoltare aerospaţială Elie Carafoli vor fi subcontractori în cadrul acestuia.

Acest succes reprezintă o recunoaştere la nivel european a performanţelor şi profesionalismului cercetătorilor din Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare şi marchează trecerea la o nouă etapă şi anume la dezvoltarea de proiecte complexe colaborative la nivel european în domeniul apărării, punând astfel bazele participării la proiectele finanţate prin Fondul european de apărare (European Defence Fund – EDF), unde nivelul finanţării şi complexitatea vor fi mult mai mari.

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării a fost iniţiat în baza REGULAMENTULUI (UE) 2018/1092 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a Uniunii.

 Programul are o durată de doi ani, 2019-2020, un buget de 500 milioane de euro şi are următoarele obiective:

  • să promoveze competitivitatea, eficienţa şi capacitatea de inovare a industriei de apărare în întreaga Uniune, ceea ce contribuie la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea acţiunilor în faza de dezvoltare;
  • să sprijine şi să stimuleze cooperarea, inclusiv la nivel transfrontalier, între întreprinderi, inclusiv între IMM-uri şi întreprinderile cu capitalizare medie, în întreaga Uniune, şi colaborarea între statele membre, în ceea ce priveşte dezvoltarea de produse sau de tehnologii din domeniul apărării, consolidând şi îmbunătăţind totodată agilitatea lanţurilor de aprovizionare şi valorice din domeniul apărării şi promovând standardizarea sistemelor de apărare şi interoperabilitatea acestora; 
  • să promoveze o exploatare mai bună a rezultatelor cercetării în domeniul apărării şi să contribuie la dezvoltarea după faza de cercetare, sprijinind astfel competitivitatea industriei europene de apărare pe piaţa internă şi pe cea mondială, inclusiv prin consolidare, după caz. 

În cadrul competiţiei din anul 2019 s-au depus 40 de oferte de proiecte, cu participanţi din 26 de state membre ale uniunii, fiind declarate câştigătoare 16 propuneri pentru care au fost alocate 200,5 milioane euro.