Conform Ordonanței de Urgență nr 70 din 14 mai 2020:

(1) Centrul de cercetări științifice medico-militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN1) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ sunt abilitate să avizeze/autorizeze materialele, componentele, echipamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Avizele/Autorizările emise de instituțiile de la alin. (1) se acordă prin excepție de la prevederile art. 49 și 50 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Vă comunicăm faptul că în acest moment procedura de avizare tehnică este în analiză la Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, care va elibera autorizația finală, în vederea armonizării cu atribuțiile acestei instituții și ale Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicală, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Sisteme Informatice şi Comunicaţii

Centrul de Testare Evaluare şi Cercetare Ştiinţifică pentru Armamente

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale

Anunturi de angajare pentru posturile vacante din acttm

Documente necesare înscrierii la concursurile pentru posturile vacante
Click pentru mai multe articole și anunțuri