ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei examen de promovare pentru postul de referent IA, în data de 28.09.2021

 

Examen promovare în următoarea treaptă profesională a referentului din cadrul Compartimentului Documente Clasificate

 

TEMATICĂ

I.

 1. Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor
 2. Dispoziţii generale
 3. Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare
 4. Accesul la informaţii clasificate
 5. Structuri cu responsabilităţi în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate
 6. Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate
 7. Pregătirea de securitate a personalului
 8. Protecţia informaţiilor în activitatea de informare publică

 II.

 1. Protecţia personalului
 2. Dispoziţii generale
 3. Avizarea şi eliberarea documentelor de acces la informaţii clasificate
 4. Valabilitatea şi retragerea documentelor de acces la informaţii clasificate
 5. Revalidarea accesului la informaţii clasificate
 6. Procedura de autorizare a accesului personalului la informaţii secrete de stat
 7. Procedura de autorizare a accesului la informaţii secrete de serviciu

 

III.

Protecţia fizică

 1. Dispoziţii generale
 2. Zone de securitate
 3. Măsuri de asigurare a protecţiei fizice
 4. Controlul accesului
 5. Condiţii de păstrare
 6. Protecţia împotriva ascultării şi supravegherii
 7. Măsuri de protecţie a informaţiilor clasificate pe timpul exerciţiilor şi în situaţii de criză şi la război

 

IV.

 1. Protecţia documentelor clasificate
 2. Dispoziţii generale
 3. Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate
 4. Particularităţi privind categoriile de documente cu destinaţie specială
 5. Verificarea existenţei documentelor clasificate din gestiunea unităţilor militare, materialelor şi echipamentelor clasificate

 

V.

 1. Securitatea industrială
 2. Dispoziţii generale
 3. Structuri responsabile şi atribuţiile acestora
 4. Clasificarea contractelor
 5. Protecţia informaţiilor clasificate aferente contractelor clasificate secret de stat
 6. Protecţia informaţiilor aferente contractelor clasificate secret de serviciu

 

VI.

 1. Proceduri de eliberare a avizelor speciale
 2. Reglementări de securitate privind efectuarea vizitelor
 3. Avizarea activităţilor de fotografiere, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate
 4. Avizarea operatorilor economici pentru derularea de operaţiuni de import/export cu produse militare şi cu dublă utilizare

 

VII. Probleme generale privind fondul arhivistic al MApN

 1. Structurile responsabile de activitatea de arhivistică în MApN
 2. Constituirea şi inventarierea arhivei unităţii militare
 3. Prelucrarea arhivelor militare vechi, neconstituite potrivit nomenclatorului dosarelor şi indicatorului termenelor de păstrare
 1. Selecţionarea documentelor
 2. Predarea documentelor pentru păstrare
 3. Evidenţa, folosirea, păstrarea şi depozitarea documentelor arhivistice
 4. Igiena depozitelor de arhivă
 5. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice depozitelor de arhivă.

        

BIBLIOGRAFIA

 

 1. G. nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
 2. G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 3. Legea 182 din 04 decembrie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 4. M 9 /06.02.2013 – pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
 5. A.98 – Instrucţiuni Arhivistice