A N U N Ţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Cercetător Științific din Laboratorul Instrumentare Sisteme și Achiziție Date la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor

 

Nr.

Crt.

Codul candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba orală Punctaj la proba orală Mențiunea admis/respins
1. CSLISAD-02512Z-01 90.66 Absent Absent Respins

 

Rezultat final: Niciun candidat nu a fost declarant ”admis”.