A N U N Ţ cu rezultatele obținute la interviul din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de muncitor calificat I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj obținut Mențiunea admis/respins
1. MCI-AZSL-02512Z-01 74 admis

 

Candidatul  nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 18.04.2023, orele 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.109, 110.