A N U N Ţ cu rezultatele obținute la interviul din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent debutant în Biroul Resurse Umane din Secția Stat Major din U.M. 02512 C Bucureşti

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj obținut Mențiunea admis/respins
1. 02512C-02 87 ADMIS
2. 02512C-05 83,33 ADMIS
3. 02512C-06 83,66 ADMIS
4. 02512C-08 78,66 ADMIS
5. 02512C-11 57,66 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 15.03.2023, orele 15.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 021/332.11.99 int. 128.

Secretarul comisiei de concurs:     P.c.c. Matei Georgiana