A N U N Ţ cu rezultatele obținute la interviul din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de tehnician debutant în cadrul Laboratorului sisteme pirotehnice și contramăsuri / Secția sisteme energetice la Unitatea Militară 02512 C București

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la interviu Mențiunea admis/respins
1. 02512C-02 87,6 Admis
2. 02512C-04 97,6 Admis

Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 27.06.2024, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 021/332.11.99 int. 128.