A N U N Ţ CU REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONALASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN LABORATORUL SISTEME ŞI PLATFORME AUTO DIRIJATE DIN SECŢIA CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ SISTEME INFORMAŢIONALE AEROSPAŢIALE DIN CENTRUL DE TESTARE – EVALUARE ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj proba orală  

Media finală

Promovat/

nepromovat

1. P.c.c. ing. Matei Georgian 97,33 pct. 97,66 pct. 99,33 pct. 98,10 pct. Promovat