A N U N Ţ cu rezultatul interviului din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de șef atelier gr.I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj obținut Mențiunea admis/respins
1. CCIÎZ-AAZSL-01 88 admis

Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 18.05.2023, orele 12.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.109, 110.