A N U N Ţ cu rezultatul obținut la interviul din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de conducere de Contabil Șef gr. II în microstructura Financiar – Contabil din U.M. 02512 C Bucureşti

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj obținut Mențiunea admis/respins
1. 02512C-BFC-01 99 Admis

Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 28.03.2023, orele 15.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 021/332.11.99 int. 128.