A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de inginer debutant în Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Nota la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. ACTTM-ȚG-441 7,30 Admis
2. ACTTM-AAI-467 8,80 Admis

 

Candidații declarați „admis” în urma susținerii probei scrise vor susține interviul în data de  25.05.2023, începând cu ora 10:00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea interviului. Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 24.05.2023, ora 13.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, tel: 021/4233058, int.154.