A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de referent II în structura Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt.

Codul

candidatului

Nota la proba scrisă

Mențiunea admis/respins

ACTTM-VME-2517

6,50

Admis

ACTTM-MF-304

3,63

Respins

ACTTM-IMA-291

Neprezentat

Respins

ACTTM-PIS-310

Neprezentat

Respins

Candidatul declarat „admis” în urma susținerii probei scrise va susține interviul în data de 06.04.2023, începând cu ora 10:00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea interviului. Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.04.2023, ora 13.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, tel: 021/4233058, int.154.