A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant, de conducere de inginer șef gradul I în structura Cazarmare pt. cz. 3525 Clinceni din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-DG-1332 admis

 

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va  susţine proba scrisă în data de 24.10.2023, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.