A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant, de conducere de inginer șef gradul II în structura Cazarmare pt. cz. 3525 Clinceni din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-PM-499; admis

 

Candidul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 23.04.2024, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.