A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant, de execuţie, de inginer debutant în Atelierul electronică și comunicații din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-AP-362 admis

 

Candidul al cărui dosar a fost declarat „admis” va  susţine proba scrisă în data de 18.04.2023, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.