A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant, de execuţie, de inginer debutant în Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

Observații
1. ACTTM-ȚG-441 admis Candidata va prezenta certificatul de cazier judiciar  în data susţinerii probei scrise, respectiv 22.05.2023
2. ACTTM-AAI-467 admis  

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 22.05.2023, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.