A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant, de execuţie, de referent IA în structura Documentații tehnice din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-TGS-440 admis

 

Candidul al cărui dosar a fost declarat „admis” va  susţine proba scrisă în data de 18.05.2023, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.