A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de conducere, de Contabil Șef gr. II în microstructura Financiar – Contabil din U.M. 02512 C Bucureşti

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. 02512C-BFC-01 admis

 

Candidatul al cărui dosar a fost declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 21.03.2023, ora 11.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Secretarul comisiei de concurs:     P.c.c. Stan Andreea,   Telefon 021.332.11.99/ int.128