A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Cercetător Științific din Laboratorul Instrumentare Sisteme și Achiziție Date la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. CSLISAD-02512Z-01 admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 09.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 01.03.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.114.