A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Referent debutant în Biroul Resurse Umane din Secția Stat Major din U.M. 02512 C Bucureşti

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. 02512C-01 admis
2. 02512C-02 admis
3. 02512C-05 admis
4. 02512C-06 admis
5. 02512C-07 admis
6. 02512C-08 admis
7. 02512C-09 admis
8. 02512C-10 respins Candidatul nu îndeplinește condițiile pentru ocuparea postului scos la concurs privind absolvirea unui curs de perfecţionare în domeniul resurselor umane, prin urmare, dosarul este declarat ,,respins” pentru motivele prevăzute de art. 35, aln. (1), lit.d) din Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Candidatul nu a prezentat copia absolvirii unui curs de perfecţionare, care să ateste specialitatea în domeniul resurselor umane pentru ocuparea postului)
9. 02512C-11 admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2023, ora 11.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 02.03.2023, ora 15.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 021/332.11.99 int. 128.

Secretarul comisiei de concurs:     P.c.c. Matei Georgiana