A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de referent II din structura Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-VME-2517 admis
2. ACTTM-IMA-291 admis
3. ACTTM-MF-304 admis
4. ACTTM-PIS-310 admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 03.04.2023, ora 10:00, la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 29.03.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 021/4233058, int.154.