A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Tehnician IA în secţia Intervenție la evenimente CBRN și ecologice-Grupa mobilă SIBCRA din U.M. 02512 C Bucureşti

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului
1. 02512C-03 admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admis” vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2023, ora 11.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Secretarul comisiei de concurs:     P.c.c. Stan Andreea, Telefon 021.332.11.99/ int.128.