A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de muncitor calificat I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

Nr. crt.

Codul

candidatului

Rezultatul selecţiei

dosarului de concurs

Motivul respingerii dosarului

MCI-AZSL-02512Z-01

admis

Candidatul declarat „admis” va susţine proba scrisă în data de 07.04.2023, ora 09.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei.

Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. În situația în care, candidatul nu va fi prezent la efectuarea apelului nominal ori nu va face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se va considera „absent”, respectiv „respins”.